Rendszerüzenet

Impresszum

Euro-Sales Biztosítási alkusz Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 9. 4./7.

Adószám: 11818681-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 289023

Telefon +36 (1) 794 7071

Telefax +36 (1) 794 6902

Honlap: www.eurosales.hu 

 

Felügyeleti szerv

Magyar Nemzeti Bank (Székhely:1054 Budapest, Szabadság tér 9.; Telefon:+36 (1) 428 2600; Fax: +36 (1) 429 8000; E-mail: info@mnb.hu ; Honlap: www.mnb.hu/felugyelet; Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest; Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Ügyfélszolgálati telefon: +36 (80) 203 776; Pénzügyi fogyasztóvédelmi e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Felügyeleti engedély

Tevékenység: Biztosításközvetítés

Tevékenységi engedély száma: 93/1999.

Tevékenységi engedély kiadásának napja: 1999. május 04.

Szakmai felelősségbiztosítás: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Kötvényszám: 421 0000313

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-50618

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Püski András

 

A Bit. 378.§-a alapján, mint biztosítási alkusz, az alábbiakról tájékoztatjuk:

 1. Tevékenység: Biztosításközvetítés
 2. Cég neve: Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft.
 3. Cég székhelye: 1133 Budapest Kárpát u. 9. 4. em. 7.
 4. Székhely állama: Magyarország
 5. Felügyeleti hatóságunk neve, címe: Magyar Nemzeti Bank (H-1013 Budapest Krisztina Krt. 39.; Levelezési cím: H-1535 Budapest 114. Pf.:777; Tel.:06-1-4899-100)
 6. Független biztosításközvetítőként járunk el.
 7. Szakmai tevékenységünk során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött szakmai felelősségbiztosításunk alapján, ezen biztosító társaság áll helyt. (kötvényszám 421 0000313).
 8. Társaságunknak nincs részesedése egyetlen biztosító társaságban sem
 9. Egyetlen biztosító társaságnak sincs részesedése az Euro-Sales Kft.-ben
 10. Panasztétel lehetősége:

Társaságunk tevékenységével kapcsolatosan panasz benyújtható

 • Személyesen vagy postai úton: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 31. 3/15.
 • Telefonon: +3614449370
 • E-mailben: eurosales@eurosales.hu

Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz:

Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz:

 • Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület, levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172.; email cím pbt@mnb.hu

Bírói út: A hatályos polgári eljárásjognak megfelelően, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt, peres eljárás indítható.

Panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumok, tájékoztató: https://www.eurosales.hu/tartalom/53/panaszkezeles

 1. Felügyeleti nyilvántartási számunk: 204121401768, ellenőrzésének a https://apps.mnb.hu/regiszter/ weboldalon lehetséges.
 2. Terjesztési jogosultságunk kiterjed mind a kár mind pedig az összegbiztosításokra.
 3. Társaságunk az értékesített biztosítási termékek vonatkozásában tanácsadást nem nyújt
 4. Társaságunk nem nyújt alapos és személyre szabott tanácsot a közvetített termékek vonatkozásában
 5. Társaságunk az alábbi biztosító társaságokkal áll szerződésben, azok termékeit értékesítheti: https://www.eurosales.hu/tartalom/50/kozvetitett-biztositasi-termekek
 6. Társaságunk a biztosító társaságoktól jogosult javadalmazásra, melynek alapja a fizetendő biztosítási díj.
 7. A biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat társaságunk nem vesz át.
 8. A biztosítótól az ügyfélnek járó összeget társaságunk nem veszi át.
 9. Társaságunk nyitvatartási ideje:
 • hétfő: 8:00-17:00
 • kedd-csütörtök: 8:00 – 16:30
 • péntek: 8:00 – 14:30
 • szombat-vasárnap: zárva
 1. Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos információk:

https://www.eurosales.hu/tartalom/49/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat-tajekoztato

 1. Pmt. szabályzat:

https://www.eurosales.hu/tartalom/48/szabalyzat-a-penzmosas-es-a-terrorizmus-finanszirozasa-megelozeserol-es-megakadalyozasarol

 1. SFDR tájékoztató – fenntarthatósági követelmények:

https://www.eurosales.hu/tartalom/47/fenntarthatosagi-kovetelmenyek


  1. Visszaélés bejelentő rendszer és tájékoztatás: https://www.eurosales.hu/tartalom/54/visszaeles-bejelentes
  2. Távértékesítési tájékoztató: https://www.eurosales.hu/tartalom/51/tavertekesitesi-tajekoztato